چند روز پیش بیرون بودم از خیابون راهنمایی رد می شدم دیدم کم و بیش شلوغه اتفاقا یکی از دوستام رو هم دیدم گفتم چه خبره گفت مگه خبر نداری امروز تولد میرحسین موسویه جشن گرفتیم حالا راست و دروغش با خودش نمی دونم فقط تونستم بگم ای بدبخت تو این هوای سرد حیف عمرت نیست تلف می کنی فکر می کنی این مردیکه بیاد چه.... می خوره که به حال تو فرق کنه مگه اون قبلیه چه...کرد که این بخواد بهتر کنه شدی بت پرست حالیت نیست اون یارو برا این که تو آمریکا مالیت نده رفته شبکه تاسیس کرده شرو ور سر هم می کنه تو هم باور می کنی شماها یا خودتون رو زدین به اسکولی یا واقعا اسکولین

داغ کن - کلوب دات کام