چه کسى میگوید:که گرانى شده است؟ دوره ارزانیست!دل ربودن ارزان دل شکستن ارزان! دوستی ارزان است!دشمنیها ارزان چه شرافت ارزان! تن عریان ارزان آبرو قیمت یک تکه نان ودروغ از همه چیز ارزانتر قیمت عشق چقدر کم شده است،کمتراز آب روان و چه تخفیف بزرگى خورده،قیمت هر انسان

داغ کن - کلوب دات کام